13 Mart 2020 Cuma günü Saat 10.00’da İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî ve Kurduğu Kütüphaneler” başlıklı panel ile Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Araştırma Merkezi’nin ilk faaliyeti yapıldı.

FSMVÜ İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan ve Araştırmacı Yazar Dr. Hüseyin Budak’ın misafir panelist olarak katıldığı programda Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ali Kuzudişli ve Prof. Dr. Selami Şimşek de sunum yaptı.

Panel moderatörlüğünü de yürüten Prof. Dr. Ali Kuzudişli, açılış konuşması kapsamında ilk olarak Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Araştırma Merkezi’nin kuruluşu ve hangi alanlarda faaliyet göstereceğine dair bilgiler verdi. Konuşmasını panele konu olan Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin hayatı hakkında temel bilgiler vererek sürdürdü.

İkinci konuşmacı olarak Araştırmacı Yazar Dr. Hüseyin Budak, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin hayatı hakkında fotoğraf ve belgelere dayanan ayrıntılı bir sunum yaptı.

Üçüncü sırada Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan söz aldı. Konuşmasında Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin halifeleri, toplum üzerindeki etkisi ve kurduğu kütüphaneler üzerinde durdu. Hocaları vasıtası ile edindiği özel bilgilere de yer verdiği sunumunu, Gümüşhanevi Araştırma Merkezi’nin önemini vurgulayan düşünceleri ile sonlandırdı.

Son panelist olarak konuşan Prof. Dr. Selami Şimşek konuşmacılara genel bir Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî portresi çizdi. 5K formülü ile konuyu izah eden Şimşek, Gümüşhanevî’nin “Kalem, Kelam, Kılıç, Karz-ı hasen ve Kütüphaneler” sahibi bir âlim olduğuna işaret etti. İslami ilimler alanında çeşitli eserlerin sahibi olan, hitabet gücü bulunan, 93 harbi olarak anılan Osmanlı-Rus savaşında vazife yapan, yardım sandıkları kuran ve dinî eserlerin yayılması için kütüphaneler tesis eden Gümüşhanevî’nin önemine dikkat çeken Şimşek, onun ve çalışmalarının yeni nesillere tanıtılması gerektiğine dikkat çekti.