"BİR İSLAM ÂLİMİ AHMED ZİYÂUDDİN GÜMÜŞHÂNEVÎ" Başlıklı Panel Yapıldı. 

25 Aralık 2021 Cumartesi akşamı saat 19:00'da çevrimiçi olarak yapılan "Bir İslam Âlimi Ahmed Ziyâuddin Gümüşhânevî" başlıklı panel yapıldı.

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Selami Şimşek'in moderatörlüğünü yaptığı panele Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Karaağaç ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Macit Demirer sunum yaptılar.

Program Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Kuzudişli'nin ev sahibi sıfatıyla yaptığı selamlama ve teşekkür konuşması ile başladı. Sonrasında sözü alan Moderatör Selami Şimşek Gümüşhânevî'nin hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi verdi. 

İlk konuşmacı olarak söz alan Hür Mahmut Yücer, Gümüşhanevi'ye olan ilgisinin nasıl oluştuğuna dair bilgi vererek yaptığı çalışmalardan bahsederek konuşmasına başladı. Sonrasında Gümüşhanevi, eserleri ve bıraktığı etkinin takip edilebileceği müridlerinin dünya üzerindeki etkisine dair bilgiler verdi.

İkinci sıradaki konuşmacı Hilmi Karaağaç, Gümüşhanevi üzerinden tasavvuf-kelam ilişkisine dair tespitlerini sundu. Bu manada çok yönlü bir alim olan Gümüşhanevi'nin sadece tasavvufi irşad değil aynı zamanda fıkıh ve kelam/akaide dair de eserler yazıp halka yön verdiğine değindi. Tabi bu hususiyette Gümüşhanevi'nin de bağlı olduğu Halidiyye kolunun özellikleri hakkında bilgi verdi. Sonrasında Gümüşhanevi'nin okuduğu kelam eserleri üzerinden de kendisinin kelam alanındaki yeterliliği ve ilgisini ortaya koymaya çalıştı. Netice olarak da sahih itikadı göstermek üzere Camiu'l-mütûn hakkında bilgiler vererek konuşmasını tamamladı. 

Üçüncü ve son konuşmacı olan Macit Demirer, Gümüşhanevi'nin hadis ilmine dair ilgisinin nasıl oluştuğu hakkında bilgi vererek konuşmasına başladı. Sonrasında muhaddis kimliği ile de tanınan Gümüşhanevi'nin bu ilim alanında kaleme aldığı beş eser (Hadis-i Erbaîn, Garâibu'l-Hadîs, Letâifu'l-Hikem, Râmûzu'l-Ehâdîs ve Levâmiu'l-Ukûl) hakkında ayrıntılı bir şekilde ele alarak bir İslam âlimi olan Gümüşhanevi'nin hadis alanındaki etkisine dair bilgiler verdi. 

Konuşmacıların ardından tekrar söz alan Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Kuzudişli teşekkür ve temennilerini sunarak paneli sonlandırmıştır.